O krok od WYBUCHU – SZEŚĆ butli z gazem w piwnicy

O krok od WYBUCHU – SZEŚĆ butli z gazem w piwnicy !!!

W dn. 20.02.2019 r. do Spółdzielni zgłoszono silnie wyczuwalny zapach gazu na klatce schodowej jednego z budynków Spółdzielni. W wyniku interwencji, w jednej z prywatnych komórek lokatorskich w piwnicy ujawniono SZEŚĆ starych butli z gazem !!! Co najmniej jedna z butli była nieszczelna i wydobywał się z niej gaz, który był silnie wyczuwalny w piwnicy i na klatce schodowej. Spółdzielnia natychmiast usunęła butle poza budynek, jednak ich właściciel ponownie próbował wnieść butle do budynku, do czego nie dopuszczono. Interwencję podjęła również Straż Pożarna i Policja. W przypadku wybuchu sześciu butli z gazem doszłoby do ogromnej tragedii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego, obowiązującym wszystkich mieszkańców, cyt.: „14. Zabrania się (…) przechowywania materiałów łatwozapalnych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych, itp. w piwnicach, na klatkach schodowych (…).” Wyżej opisana sytuacja dowodzi skrajnego braku odpowiedzialności oraz sprowadzania ogromnego zagrożenia życia i zdrowia dla mieszkańców budynku.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” zwraca się o niezwłoczne uporządkowanie prywatnych komórek lokatorskich (piwnic), a szczególnie natychmiastowe usunięcie materiałów, których przechowywanie jest zabronione i może powodować zagrożenie dla mieszkańców, jakie miało miejsce w dn. 20.02.2019 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” apeluje o usunięcie zbędnych i starych przedmiotów, tym bardziej, że od dn. 01.04.2019 r. zasadniczo zmienią się przepisy w zakresie segregowania odpadów.

W przypadku zauważenia, że w którejś z komórek lokatorskich w budynku przechowywane są materiały niebezpieczne, łatwopalne lub wybuchowe, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Spółdzielni lub na numer alarmowy 112.

Z poważaniem

Zarząd SM „Łobzów”