Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

  1. Remont balkonów budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Wójtowskiej 7 w Krakowie; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
  2. Remont elewacji budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 104 (str. pn. i pd.), Mazowieckiej 104a (str. pd.) i Mazowieckiej 106 (str. pd.) w Krakowie; Wysokość wadium: 13,0 tys. zł
  3. Remont elewacji i balkonów budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 15 (str. pd. i zach.) i Wrocławskiej 5b (str. pd.) w Krakowie; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
  4. Remont elewacji budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117 i Mazowieckiej 125 w Krakowie; Wysokość wadium: 9,0 tys. zł
  5. Wymiana rozdzielacza hydroforni budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117, 125, Racławickiej 54, Wrocławskiej 66 i 68 w Krakowie; Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
  6. Wymiana rur wodnych w piwnicach budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20 (piwnice, zawory, piony wody wysokiej), Wrocławskiej 66 (piwnice, zawory) i Wrocławskiej 68 (piwnice, zawory) w Krakowie; Wysokość wadium: 20,0 tys. zł
  7. Naprawa izolacji tarasu przy lokalu nr 69 w budynku mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20 w Krakowie; Wysokość wadium: 3,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 27.03.2019 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 27.03.2019 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania od dn. 13.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12-632-10-14.