Kontrowersyjne projekty wzrostu opłat za śmieci

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Kraków planuje zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jedna ze zmian zakłada opłatę w wysokości 49 zł miesięcznie od każdego mieszkania, niezależnie od ilości osób zamieszkujących i wytwarzających śmieci. Dotychczas opłata zależna była od ilości osób w gospodarstwie domowym – 15 zł za 1-osobowe, 29 zł za 2-osobowe, 41 zł za 3-osobowe, 50 zł za 4-osobowe, itd.

Do dnia 21.02.2020 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym dotyczące zmian opłat. Z planowanymi zmianami oraz nową metodą ustalania opłaty można zapoznać się na stronie https://dialogspoleczny.krakow.pl/ w zakładce konsultacje społeczne. Na stronie można pobrać formularz konsultacyjny. Formularz można również wysłać pocztą (na adres Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dop. „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”), dostarczyć osobiście lub wypełnić w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 lub w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, w godzinach 8:00-15:00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” zwraca się do Członków i Mieszkańców o udział w konsultacjach poprzez wypowiedzenie się na temat kontrowersyjnej propozycji stawki 49 zł dla każdego lokalu, niezależnie od ilości mieszkańców.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”