Projekty MIASTA KRAKOWA wzrostu opłat za śmieci


Kontrowersyjne projekty MIASTA KRAKOWA (nie Spółdzielni) wzrostu opłat za śmieci

Opłaty za „śmieci” uchwala Gmina Kraków (Rada Miasta Krakowa). Spółdzielnia wyłącznie pobiera od Mieszkańców uchwaloną przez Miasto Kraków stawkę za „śmieci” i przekazuje ją do Miasta.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Kraków (Rada Miasta Krakowa) planuje zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jedna ze zmian zakłada opłatę w wysokości 49 zł miesięcznie od każdego mieszkania, niezależnie od ilości osób zamieszkujących i wytwarzających śmieci. Dotychczas opłata zależna była od ilości osób w gospodarstwie domowym – 15 zł za 1-osobowe, 29 zł za 2-os., 41 zł za 3-os., 50 zł za 4-os., itd.

Do dnia 21.02.2020 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym dotyczące zmian opłat. Z planowanymi zmianami oraz nową metodą ustalania opłaty można zapoznać się na stronie https://dialogspoleczny.krakow.pl/ w zakładce konsultacje społeczne. Na stronie można pobrać formularz konsultacyjny. Formularz można również wysłać pocztą (na adres Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dop. „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”), dostarczyć osobiście lub wypełnić w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 lub w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, w godzinach 8:00-15:00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” zwraca się do Członków i Mieszkańców o udział w konsultacjach poprzez wypowiedzenie się na temat kontrowersyjnej propozycji Miasta Krakowa (nie Spółdzielni) wprowadzenia stawki 49 zł dla każdego lokalu, niezależnie od ilości mieszkańców.

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”