Przetargi na roboty budowlane i projektowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

  1. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 43 w Krakowie; Wysokość wadium: 8,0 tys. zł
  2. Remont pokrycia dachowego (część wyższa) budynku mieszkalnego SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 66 w Krakowie; Wysokość wadium: 17,0 tys. zł
  3. Projekt wymiany docieplenia i pokrycia dachowego (część wyższa) budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117, ul. Mazowieckiej 125 i ul. Racławickiej 54 w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  4. Projekt przebudowy pokrycia dachowego oraz wykonania odwodnienia budynków garażowych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 49a i ul. Mazowieckiej 49b w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  5. Wymiana rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 27, ul. Mazowieckiej 35, ul. Mazowieckiej 39, ul. Mazowieckiej 60 i ul. Mazowieckiej 66 w Krakowie; Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
  6. Mechaniczno – chemiczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 27, ul. Mazowieckiej 55, ul. Mazowieckiej 104a, ul. Mazowieckiej 125, ul. Racławickiej 32, ul. Racławickiej 32a w Krakowie; Wysokość wadium: 11,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 17.03.2020 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 17.03.2020 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ do pobrania w siedzibie Spółdzielni (płatne). Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 632 10 14.