Odczyty wodomierzy – Maj 2020 r.

Odczyty wodomierzy

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” uprzejmie informuje, że ze względu na stan epidemiczny osoby sprzątające nie będą dokonywać odczytów wodomierzy.

Spółdzielnia zwraca się o dokonanie samodzielnego odczytu wodomierzy na dzień 23.05.2020 r. i przekazanie ich stanów na kartkach, które zostaną wrzucone do skrzynek pocztowych.

Stan wodomierzy można przekazać telefonicznie (12 633 83 09; 665 280 950) lub mailowo (poczta@smlobzow.pl).

Jak prawidłowo odczytać wodomierz ?

Odczyty wodomierzy należy przekazać
do Spółdzielni możliwie niezwłocznie.

W przypadku nie podania stanów wodomierzy lokal od kolejnego miesiąca będzie rozliczany wg stawki ryczałtowej danego budynku.

Rozliczenie zużycia wody w maju jest konieczne ze względu na uchwalenie przez wodociągi krakowskie (MPWiK) zmiany stawki za wodę i ścieki od dn. 24.05.2020 r.

Spółdzielnia przypomina, że zamontowane w lokalach wodomierze winny posiadać legalizację. W związku z tym należy dokonywać wymiany lub legalizacji wodomierzy przed upływem okresu legalizacji, tj. 5 lat. W przypadku wodomierzy nie posiadających legalizacji, lokal od kolejnego miesiąca rozliczany będzie wg stawki ryczałtowej danego budynku.

Z poważaniem

SM „Łobzów”