Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat od 01.06.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że Wodociągi Miasta Krakowa od dnia 24.05.2020 r. zmieniają stawkę za wodę i ścieki. Zgodnie z komunikatem MPWiK w Krakowie cena za 1 m3 wody i ścieków wzrośnie o 15 groszy i wynosić będzie 10,49 zł.

W związku ze zmianą ceny wody od dnia 01.06.2020 r. ulegnie zmianie wysokość opłat eksploatacyjnych (tylko w zakresie wody).

W związku z rekomendacją GIS, mając na uwadze epidemię Koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dn. 01.06.2020 r. zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych w zasobach Spółdzielni oraz na adresy email (nie będą wysyłane listami poleconymi na adresy korespondencyjne).

Zarząd SM „Łobzów”