Harmonogram odczytów i wymiany podzielników kosztów c.o. – III termin


Harmonogram odczytów i wymiany podzielników kosztów c.o. – III termin uzupełniający
(dotyczy tylko mieszkań nieudostępnionych w pierwszym oraz drugim terminie)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” uprzejmie informuje, że zgodnie z harmonogramemwykonywany będzie uzupełniający (III termin) odczyt wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania z wymianą obecnych podzielników na podzielniki ze zdalnym odczytem. Podzielniki będą montowane również w mieszkaniach, w których obecnie nie ma podzielników.

Wymiana podzielników jest konieczna ze względu na zakończenie okresu ich eksploatacji (13 lat). Kolejne odczyty zamontowanych podzielników odbywać się będą zdalnie, tj. bez konieczności udostępniania mieszkań.

Odczyt wskazań obecnych podzielników kosztów c.o. będzie stanowił podstawę dla dokonania rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2019 / 2020. Spółdzielnia zwraca się z prośbą o obecność. Należy również zapewnić dostęp do kaloryferów. W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu oraz wymiany podzielników, koszty c.o. za miniony sezon oraz kolejne będą rozliczane w sposób ryczałtowy.

Odczyty i wymianę podzielników wykonywać będą pracownicy firmy Techem, posiadający identyfikatory wydane przez Spółdzielnię.

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., os. Dywizjonu 303 paw. 1, 31-871 Kraków
tel.: 12 649 69 03, fax: 12 649 45 98, e-mail: krakow@techem.pl