Walne Zgromadzenie – 7.09.2020 r. – Przypomnienie

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie przypomina, że w dniu 7 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. od 900 do 1900 w Biurze Spółdzielni przy ul. Mazowieckiej 66 przeprowadzane będzie głosowanie w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie karty do głosowania i zajmie kilka minut.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w trakcie głosowania zachowane będą środki ostrożności. Osoby biorące udział w głosowaniu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, tj. założenia maseczki.

Przedmiotem uchwał będą sprawy istotne dla Członków i Spółdzielni, dotyczące między innymi:

  • przyjęcia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2019;
  • podjęcia uchwały ws. podziału i przeznaczenia części nadwyżki bilansowej na eksploatację, celem obniżenia opłat ”czynszowych” za mieszkania;
  • podjęcia uchwały ws. dofinansowania funduszy remontowych budynkowych;
  • przyjęcia oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2016, 2017 i 2018.

Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze za rok 2019 dostępne są w Biurze Spółdzielni (do pobrania nieodpłatnie) oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” zwraca się o wzięcie udziału w głosowaniu w dogodnej dla Państwa porze dnia, pomiędzy godz. 900 a 1900 w Biurze Spółdzielni.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łobzów” w Krakowie