Dobre zasady domowe

Dobre zasady domowe mieszkańców

 • Moje swobody nie krępują swobód innych.
 • Moje potrzeby nie są potrzebami wszystkich.
 • Moje mieszkanie jest moją własnością, ale moi sąsiedzi nie, więc nie narzucam im mojego stylu życia.
 • Muzyka jest dla wszystkich, ale nie wszyscy chcą jej słuchać.
 • Dbam o moje mieszkanie i dbam o moją klatkę schodową, zgłaszam zauważone usterki i awarie.
 • Wyrzucanie jedzenia przez okno lub obok śmietnika nie jest pomaganiem zwierzętom.
 • Śmieci wyrzucam do śmietnika, a odpady wielkogabarytowe wystawiam, gdy jest na to czas.
 • Zawsze sprzątam po swoim psie.

Kiedy wynajmuję mieszkanie

 • Pamiętam, by pouczyć najemców, którym udostępniam mieszkanie o zachowaniu dobrosąsiedzkich stosunków i przestrzeganiu Porządku Domowego – Właściciel wynajmujący swoje mieszkanie
 • Pamiętam, by w powierzonym mieszkaniu zachowywać się właściwie, pamiętam, że obok mieszkają sąsiedzi, którzy często chcą wypocząć po dniu pracy – Najemca mieszkania, student, …

Szanowni Mieszkańcy

 • Zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego: Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00. Zakłócanie miru domowego jest zabronione.
 • Mieszkańcy i osoby przebywające w ich lokalu zobowiązani są przez całą dobę do takiego zachowania w budynku, aby nie zakłócać spokoju innym.