Przetargi na roboty budowlane i przeglądy

2021.03.11 – Informacja o wynikach rozstrzygnięcia przetargów nr od 1 do 10 / 2021


Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZEGLĄDY:

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Litewskiej 20 i ul. Litewskiej 22; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
  2. Remont balkonów i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 19, remont elewacji budynku przy ul. Mazowieckiej 55 ściana zachodnia, remont elewacji budynku przy ul. Racławickiej 31 ściana północna i remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej 68 z zabudową naświetli klatki schod. kl. I; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
  3. Remont pokrycia dachowego (część wyższa) budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 117 etap I; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
  4. Remont pokrycia dachowego (część wyższa) budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 54 etap I; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
  5. Ułożenie płytek podłogowych (od poziomów wejść do piwnic do wysokiego parteru) oraz wymiana drzwi do piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 125 i ul. Wrocławskiej 66 etap I; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
  6. Remont ciągów pieszych – ułożenie kostki brukowej na działkach pomiędzy budynkami przy Mazowieckiej 117, 125, ul. Racławickiej 54, ul. Wrocławskiej 66 i 68; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
  7. Mechaniczno – chemiczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 31, ul. Mazowieckiej 104, ul. Mazowieckiej 106, ul. Racławickiej 29, Racławickiej 31, czyszczenie poziomów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Mazowieckiej 88; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
  8. Wykonanie węzłów sanitarnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 117, ul. Mazowieckiej 125, ul. Racławickiej 54, ul. Wrocławskiej 66 i ul. Wrocławskiej 68; Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
  9. Wykonanie 5-letnich przeglądów budowlanych (w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane) budynków SM „Łobzów” (40 budynków mieszkalnych, 4 pawilony handlowo-usługowe i 5 budynków garażowych); Wysokość wadium: 5,0 tys. zł
  10. Wykonanie 5-letnich pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych (w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane) budynków SM „Łobzów” (40 budynków mieszkalnych, 4 pawilony handlowo-usługowe i 5 budynków garażowych); Wysokość wadium: 5,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 03.03.2021 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 03.03.2021 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępne od dn. 17.02.2021 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatne 30,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.