Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat

W związku z trwającą pandemią Koronawirusa COVID-19, ze względów bezpieczeństwa, zawiadomienia o zmianie od dn. 01.07.2021 r. stawek eksploatacji zostaną dostarczone w marcu do skrzynek pocztowych, a w przypadku adresów korespondencyjnych listami zwykłymi.

Zmiany stawek dotyczą następujących budynków:

Friedleina 19, Lubelska 13a, Lubelska 19, Mazowiecka 34, Mazowiecka 36, Mazowiecka 38, Mazowiecka 49, Mazowiecka 51, Mazowiecka 55, Mazowiecka 60, Mazowiecka 84, Mazowiecka 104, Mazowiecka 104a, Mazowiecka 106, Mazowiecka 125, Racławicka 29, Racławicka 31, Racławicka 32, Racławicka 54, Wójtowska 4, Wójtowska 7, Wójtowska 9, Wrocławska 5b, Wrocławska 66, Wrocławska 68, garaże wolnstojące.

Stawki nie ulegają zmianie w następujących budynkach (zawiadomienia nie będą przesyłane):

Litewska 20, Litewska 22, Łokietka 6b, Łokietka 23, Mazowiecka 27, Mazowiecka 31, Mazowiecka 35, Mazowiecka 39, Mazowiecka 53, Mazowiecka 66, Mazowiecka 98, Mazowiecka 117, Racławicka 32a, Wrocławska 15, Wrocławska 43.