Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021 / 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że od dnia 01.09.2020 r. (środa) włączone zostanie centralne ogrzewanie w zasobach Spółdzielni. Instalacje centralnego ogrzewania będą uruchamiane w godz. od 1000 do 1400, poza niżej wymienionymi budynkami (nie dotyczy niżej wymienionych budynków).

Dotyczy budynków: Litewska 20, Litewska 22, Mazowiecka 84

W dn. 01.09.2021 r. (środa) w godz. od 800 do 1000 przeprowadzane będzie uzupełnianie wody w instalacji oraz włączenie centralnego ogrzewania.

Dotyczy budynków: Mazowiecka 31, Racławicka 32, Wrocławska 5b, Wójtowska 9, Wrocławska 68

Do dn. 02.09.2021 r. należy zakończyć wszelkie prace remontowe związanych z instalacjami centralnego ogrzewania. W dn. 03.09.2021 r. (piątek) w godz. od 800 do 1000 przeprowadzane będzie uzupełnianie wody w instalacji oraz włączenie centralnego ogrzewania.

Dotyczy wszystkich budynków:

W trakcie uruchamiania lub napełniania instalacji centralnego ogrzewania należy zwrócić uwagę na instalacje c.o. w mieszkaniach, czy nie nastąpią jakieś wycieki oraz na zawory odpowietrzające na pionach w mieszkaniach na najwyższych kondygnacjach. Zawory termostatyczne na grzejnikach winny być całkowicie otwarte (ustawione na „5”), aby zapobiec zapowietrzeniu instalacji.

Ewentualne zauważone usterki instalacji centralnego ogrzewania (wycieki) należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio:
– do Firmy konserwacyjnej Eko-Serwis – tel.: 572 507 050
– do Działu Technicznego Spółdzielni – tel.: 12 634 51 73
– po godzinach pracy Spółdzielni – tel.: 572 507 012 (dyżurny hydraulik), tel.: 12 265 16 23 (24h)

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”