Obowiązkowe 5-letnie przeglądy budowlane – Harmonogram

Szanowni mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie uprzejmie informuje, że w zasobach budynków Spółdzielni przeprowadzane będą pięcioletnie przeglądy budowlane, w tym wewnątrz lokali mieszkalnych.

Wykonanie przeglądów jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane. W związku z tym konieczne jest udostępnienie wszystkich lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, co wynika z przepisów obowiązującego Statutu Spółdzielni.

Przeglądy wykonywać będzie:
VENT-EL Spółka z o.o., ul. Ks. Kazimierza Siemaszki 33/10, 31-207 Kraków

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wykonywanie przeglądów z ramienia Wykonawcy będzie:
Andrzej Domaradzki, tel. kom.: 508 173 319.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wykonywanie przeglądów z ramienia Spółdzielni będzie:
Kierownik Działu Technicznego Andrzej Bobowski, tel.: 12 634 51 73.

Osoby wykonujące przeglądy będą posiadać identyfikatory wydane przez Spółdzielnię.

Na klatkach schodowych sukcesywnie zamieszczane będą informacje o terminach wykonywania pomiarów. Zarząd Spółdzielni zwraca się o umożliwienie wykonania przeglądów w I lub II terminie.

2021.09.06 - Przeglądy 5-l Budowlane - Harmonogram

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”