Przetargi na roboty budowlane (SIWZ od dn. 11.02.2022 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH :

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 34 i ul. Mazowieckiej 36; Wysokość wadium: 8,0 tys. zł
  2. Remont balkonów budynków mieszkalnych przy ul. Wójtowskiej 7 i ul. Wójtowskiej 9; Wysokość wadium: 15,0 tys. zł
  3. Remont pokrycia dachowego (część wyższa) budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 125; Wysokość wadium: 12,0 tys. zł
  4. Przebudowa parkingu (kanalizacja, elektryka, nawierzchnia) i zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Mazowieckiej 84 i ul. Mazowieckiej 88, rozbiórka rampy, wykonanie izolacji fundamentu i remontu naświetli przy ul. Mazowieckiej 88; Wysokość wadium: 25,0 tys. zł
  5. Ułożenie płytek podłogowych (od poziomów wejść do piwnic do wysokiego parteru) oraz wymiana drzwi do piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 117; Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
  6. Remont i docieplenie kominów na budynkach użytkowych przy ul. Mazowieckiej 41 i ul. Wójtowskiej 3; Wysokość wadium: 2,5 tys. zł
  7. Remont pomieszczeń węzłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Łokietka 6b, ul. Mazowieckiej 60, ul. Racławickiej 29, ul. Racławickiej 31, ul. Racławickiej 32 i ul. Racławickiej 32a; Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
  8. Realizacja zaleceń i usunięcia usterek instalacji odgromowych w 18 budynkach SM „Łobzów”; Wysokość wadium: 3,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 28.02.2022 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 28.02.2022 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępna od dn. 11.02.2022 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatna 40,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.