Przetargi na roboty budowlane (SIWZ od dn. 22.02.2022 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH :

  1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 35, remont pokrycia dachowego i wymiana obróbek blacharskich przy ul. Mazowieckiej 55, remont części dachu przy ul. Mazowieckiej 84, wymiana obróbek blacharskich na budynku przy ul. Wójtowskiej 3; Wysokość wadium: 8,0 tys. zł
  2. Likwidacja luksferów i zabudowa naświetli klatki schodowej w budynkach przy ul. Łokietka 6b i ul. Wrocławskiej 15; Wysokość wadium: 6,0 tys. zł
  3. Wymiana ślusarki okiennej klatek schodowych na aluminiową w budynku przy ul. Mazowieckiej 84; Wysokość wadium: 7,0 tys. zł
  4. Wymiana docieplenia stropodachów w budynkach przy ul. Litewskiej 22 i ul. Mazowieckiej 31, przerobienie wyłazu na dach i uzupełnienie docieplenia stropodachu przy ul. Mazowieckiej 38; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 08.03.2022 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 08.03.2022 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępna od dn. 22.02.2022 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatna 40,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.