Obowiązek zgłaszania faktycznej liczby osób zamieszkałych

Spółdzielnia przypomina o obowiązku zgłaszania faktycznej liczby osób zamieszkałych i korzystających z lokalu.