Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat

W związku z trwającą pandemią Koronawirusa COVID-19, ze względów bezpieczeństwa, zawiadomienia o zmianie od dn. 01.07.2022 r. stawek eksploatacji zostaną dostarczone w marcu do skrzynek pocztowych, a w przypadku adresów korespondencyjnych listami zwykłymi.

Uzasadnienie do zmiany wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/I/2022 z dn. 07.03.2022 r. od dnia 01.07.2022 r. zmianie ulegną stawki eksploatacji w budynkach mieszkalnych i garażach Spółdzielni.

Obowiązujące od dn. 01.07.2022 r. stawki eksploatacji zostały skalkulowane w oparciu o koszty faktycznie ponoszone przez daną nieruchomość. Ustalanie stawki eksploatacji (indywidualnie dla każdej nieruchomości) wynika z przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Informacja o wysokości opłat eksploatacyjnych obowiązujących od dn. 01.07.2022 r. zostanie przesłana w czerwcu 2022 r.

W roku 2021 nastąpił znaczny wzrost inflacji, najwyższy od 20 lat. W roku bieżącym ceny nadal rosną i mówi się o ”galopującej” inflacji. Na rynkach drożeje wszystko. Ceny energii elektrycznej,  cieplnej i gazu rosną a ceny na sklepowych półkach są coraz wyższe. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost kosztów utrzymania mieszkań.

Od stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne zwiększyło się o 7,5%. Wpływa to na koszty prac i usług, jakie świadczą firmy zewnętrzne, w tym firmy remontowe, sprzątające i konserwujące budynki. Oprócz aspektu płacowego i wyższych kosztów robocizny, kolejnym są rosnące ceny materiałów do robót konserwacyjnych, budowlanych i innych. W ostatnim czasie nastąpił też znaczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, co powoduje wyższe oczekiwania finansowe zatrudnianych pracowników.

Inflacja, wzrost cen rynkowych usług i materiałów oraz wynagrodzenia minimalnego, zwiększenie obciążeń podatkowych, wymuszają wzrost kosztów usług świadczonych na rzecz Spółdzielni przez firmy zewnętrzne. Rządowa tarcza antyinflacyjna skierowana jest w największym stopniu do osób najbiedniejszych, które zmiany i podwyżki odczuwają najmocniej. Dzięki temu osoby te odczują podwyżki w mniejszym stopniu.

Mając na uwadze powyższy wzrost inflacji, cen i kosztów, a chcąc utrzymać zasoby mieszkaniowe na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym, a świadczone na rzecz Spółdzielni usługi na takim samym poziomie, konieczna jest zmiana stawki eksploatacji od lipca b.r. do wysokości pokrywającej planowane na rok 2022 koszty utrzymania nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”