Lustracja ustawowa Spółdzielni

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że w okresie od dn. 01.04.2022 r. do dn. 21.06.2022 r. przeprowadzana będzie lustracja ustawowa Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021. Lustrację przeprowadza Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z art. 91. § 1. Ustawy Prawo Spółdzielcze celem lustracji jest ocena legalności, gospodarności i rzetelności działania Spółdzielni.