Przetargi na lokale użytkowe – Racławicka 54, Wrocławska 66

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
PRZETARGI OFERTOWE NIEOGRANICZONE
na NAJEM następujących LOKALI UŻYTKOWYCH


Lokalu położonego w budynku przy ul. RACŁAWICKIEJ 54 kl. IV parter
o powierzchni użytkowej 21,79 m2. Mapa, Widok
Minimalna stawka czynszu wynosi netto 23,00 zł/m2 + media.  Wadium: 500,00 zł.


Lokalu położonego w budynku przy ul. WROCŁAWSKIEJ 66 kl. IV parter
o powierzchni użytkowej 20,00 m2. Mapa, Widok
Minimalna stawka czynszu wynosi netto 34,00 zł/m2 + media.  Wadium: 500,00 zł.


Oferta (złożona w zamkniętej kopercie) powinna zawierać:

  • dane oferenta
  • proponowaną branżę działalności;
  • proponowaną stawkę czynszu najmu – wyższą od minimalnej (krok postąpienia wynosi netto 1,00 zł/m2);
  • dowód wpłaty wadium.

WADIUM płatne w kasie lub na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 6) do dnia 01.06.2022 r. do godz. 8.30.

Rozstrzygnięcie przetargów nastąpi dnia 01.06.2022 r. od godz. 9.00 bez udziału oferentów.

Lokale można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu ze Spółdzielnią (tel. 12 6321014 wew. 21, kom. 784 973 794).

Materiały zawierające informację na temat lokalu użytkowego, procedury przetargowej i wzór umowy najmu są do pobrania w Spółdzielni – bezpłatnie. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz odstąpienia od przetargu.