Walne Zgromadzenie – 16.05.2022 r. – Przypomnienie

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie przypomina, że w dniu 16 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. od 900 do 1900 w Biurze Spółdzielni przy ul. Mazowieckiej 66 przeprowadzane będzie głosowanie w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie karty do głosowania i zajmie kilka minut.

Przedmiotem uchwał będą sprawy istotne dla Członków i Spółdzielni, dotyczące między innymi:

  • przyjęcia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2021;
  • podjęcia uchwały ws. podziału i przeznaczenia części nadwyżki bilansowej na eksploatację, celem obniżenia opłat ”czynszowych” za mieszkania;
  • podjęcia uchwały ws. dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego funduszy remontowych budynkowych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze za rok 2021 dostępne są w Biurze Spółdzielni (do pobrania nieodpłatnie) oraz na stronie internetowej Spółdzielni (POBIERZ).

Do wzięcia udziału w głosowaniu konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” zwraca się o wzięcie udziału w głosowaniu w dogodnej dla Państwa porze dnia, pomiędzy godz. 900 a 1900 w Biurze Spółdzielni.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łobzów” w Krakowie