Informacja – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z wpływającymi do Spółdzielni zapytaniami, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że właściciele lokali nie muszą dokonywać zgłoszenia źródła ciepła w ramach mieszkania w zasobach Spółdzielni do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zarząd Spółdzielni dokonał zgłoszenia do CEEB wszystkich budynków Spółdzielni z wyszczególnieniem wszystkich źródeł ciepła.