Lustracja ustawowa Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że zakończona została lustracja ustawowa Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021. Członkowie Spółdzielni mogą pobrać i zapoznać się z Protokołem oraz Listem polustracyjnym. Po przeprowadzonej lustracji nie wydano żadnych zaleceń i wniosków do realizacji przez Spółdzielnię.

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”