Zapytanie o oferty – Badanie SF za rok 2022

Zapytanie o ofertę na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie zwraca się o złożenie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022. Oferta winna zawierać cenę, informację na temat zakresu badania oraz proponowany termin, zakładając zakończenie badania, tj. przedłożenie sprawozdania nie później niż do dnia 17.04.2022 r. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać drogą mailową lub telefonicznie (12 633 75 95, 882 995 603). Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2022 r. (przesłać na adres Spółdzielni lub na email).

Zarząd SM „Łobzów”