Zawiadomienie o zmianie stawek na fundusz remontowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że w dniu 18.10.2022 r. do skrzynek pocztowych dostarczone zostaną zawiadomienia ws. zmiany stawek na fundusz remontowy nieruchomości. W przypadku adresów korespondencyjnych zawiadomienia będą przesłane listami zwykłymi.

Uzasadnienie – informacja dla członków i właścicieli lokali

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/IV/2022 z dn. 26.09.2022 r. od dnia 01.02.2023 r. ulegnie zmianie wysokość stawki opłaty na fundusz remontowy. Obowiązujące od dn. 01.02.2023 r. stawki zostały skalkulowane w oparciu o koszty planowanych prac remontowych z uwzględnieniem zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych na funduszu remontowym danej nieruchomości. Stawki na fundusz remontowy budynków mieszkalnych nie były zmieniane przez wiele lat. W roku 2020 zostały nieznacznie zwiększone. Począwszy od roku 2021 rośnie inflacja, następuje wzrost cen paliw i energii, co przekłada się na wyższe ceny materiałów budowlanych, robocizny i kosztów prac remontowych. Budynki Spółdzielni mają po kilkadziesiąt lat i mimo wykonywania na bieżąco licznych remontów, konieczne są kolejne, aby utrzymać zasoby mieszkaniowe na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym. W związku z tym konieczna jest zmiana stawek na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.