Ważne informacje dla właścicieli lokali

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” przypomina o konieczności aktualizacji danych kontaktowych właścicieli lokali oraz aktualizacji liczby osób zamieszkałych i faktycznie korzystających z lokali. Jeśli zgłoszona liczba osób jest niezgodna ze stanem faktycznym lub zmieniły się dane kontaktowe, należy niezwłocznie uzupełnić i odesłać do Spółdzielni poniższy formularz.

Z poważaniem
Zarząd SM „Łobzów”

Dane dotyczące lokalu
Dane dotyczące lokalu