Przetarg na najem garaży

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY na NAJEM GARAŻY

zlokalizowanych na działce nr 208 obr. 46 jedn. ewid. Kraków Krowodrza za budynkiem przy ul. Mazowieckiej 25 (w sąsiedztwie garaży nr 25l) o powierzchni użytkowej 17,19 m2 (boks nr 1) oraz 17,07 m2 (boks nr 2).
Minimalna stawka czynszu wynosi 340,00 zł netto + podatek vat 23 %.
Wadium: 500,00 zł.

Oferta (złożona w zamkniętej kopercie) powinna zawierać:

  • dane oferenta;
  • proponowaną stawkę czynszu najmu – wyższą od minimalnej co najmniej o krok postąpienia wynoszący netto 10,00 zł;
  • dowód wpłaty wadium.

WADIUM płatne w kasie lub na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001.

Osoby zainteresowane wynajęciem garażu prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 6) do dnia 22.02.2023 r. do godz. 8:30.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 22.02.2023 r. od godz. 9:30 bez udziału oferentów.

Garaże można oglądać w dniach:

  • 01.02.2023 r. (środa) w godz. 11.00 – 11.20.
  • 13.02.2023 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 15.20
  • 20.02.2023 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 15.20

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 126321014 wew. 21, kom. 784 973 794.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz odstąpienia od przetargu.