Przetargi na roboty budowlane (SIWZ od dn. 14.02.2023 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH :

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 35, 38 i 39 w Krakowie; Wysokość wadium: 8,0 tys. zł
  2. Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Wójtowskiej 4 w Krakowie; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
  3. Remont elewacji budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Wrocławskiej 5b, 68 i budynku użytkowego przy ul. Mazowieckiej 88 w Krakowie; Wysokość wadium: 10,0 tys. zł
  4. Remont ciągów pieszych przy ul. Wójtowskiej na działkach mienia SM „Łobzów” w Krakowie; Wysokość wadium: 6,0 tys. zł
  5. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 27 w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  6. Projekt przebudowy i remontu pokrycia dachowego (część niższa) budynków mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 117, 125, ul. Racławickiej 54, ul. Wrocławskiej 66 i 68 w Krakowie; Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
  7. Remont pomieszczeń węzłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użytkowych SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20, 22, Mazowieckiej 104, 104a, 106, 117, Wrocławskiej 43, 66, 68 i 28 w Krakowie; Wysokość wadium: 5,0 tys. zł
  8. Wykonanie węzłów sanitarnych w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 22, ul. Mazowieckiej 60 i ul. Racławickiej 32 w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  9. Wymiana oświetlenia piwnic na LED w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Litewskiej 20, 22, ul. Łokietka23, ul. Mazowieckiej 27, 31, 35, 39, 60, 66, ul. Wrocławskiej 66 i 68 w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 28.02.2023 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 28.02.2023 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępna od dn. 14.02.2023 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatna 40,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.