Dostęp on-line do danych lokalu – Usługa MOL

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że uruchamia dostęp do usługi Marhal On Line (w skrócie MOL). Usługa pozwala na internetowy dostęp do bieżących danych dotyczących lokalu, wysokości opłat, rozliczeń i ogłoszeń. Dane aktualizowane są na koniec każdego dnia. Aby uzyskać dostęp do usługi MOL należy wypełnić i dostarczyć do Spółdzielni formularz (formularz będzie przesłany z rozliczeniem wody). Na wskazany adres email wysłany zostanie login i hasło startowe umożliwiające logowanie do usługi. Korzystanie z usługi nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla właściciela lokalu. Osoby, które zdecydują się na korzystanie z usługi MOL będą otrzymywały informacje dotyczące opłat i rozliczeń za pośrednictwem usługi MOL na wskazany adres email. Osoby te nie będą otrzymywać ww. informacji w formie papierowej.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”