Przetargi na roboty budowlane (SIWZ od dn. 13.02.2024 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH :

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SM „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 27, Racławickiej 29, 31, 32, 32a w Krakowie; Wysokość wadium: 15,0 tys. zł
  2. Wymiana ślusarki okiennej klatki schodowej III na aluminiową w budynku przy ul. Mazowieckiej 84 w Krakowie; Wysokość wadium: 8,0 tys. zł
  3. Remont balkonów w budynkach przy ul. Wójtowskiej 7 i 9 w Krakowie; Wysokość wadium: 18,0 tys. zł
  4. Remont pokrycia dachowego (część niższa) budynku przy Mazowieckiej 117 w Krakowie; Wysokość wadium: 12,0 tys. zł
  5. Wykonanie węzłów sanitarnych w budynkach przy ul. Łokietka 23, Mazowieckiej 104a i Wrocławskiej 43 w Krakowie; Wysokość wadium: 3,0 tys. zł
  6. Wymiana rur wodnych i zaworów w piwnicach budynku przy ul. Litewskiej 20 w Krakowie; Wysokość wadium: 4,0 tys. zł
  7. Przerobienie odpowietrzeń instalacji c.o. na IX p. budynków przy ul. Mazowieckiej 117, 125, Racławickiej 54, Wrocławskiej 66 i Wrocławskiej 68 w Krakowie; Wysokość wadium: 2,0 tys. zł
  8. Wymiana oświetlenia piwnic na LED w budynkach przy ul. Friedleina 19, Lubelskiej 13a, 19, Mazowieckiej 34, 36, 38, 104, 104a, 106, 117, 125, Racławickiej 29, 31, 32a, 54, Wójtowskiej 7, 9, Wrocławskiej 15 i 43 w Krakowie; Wysokość wadium: 5,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 27.02.2024 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 27.02.2024 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępna od dn. 13.02.2024 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatna 40,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.