Przetargi na roboty budowlane (SIWZ od dn. 12.03.2024 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW” w Krakowie, ul. Mazowiecka 66 ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH :

 1. Wymiana ślusarki okiennej klatki schodowej III na aluminiową w budynku przy ul. Mazowieckiej 84 w Krakowie; Wysokość wadium: 8,0 tys. zł
 2. Remont balkonów w budynkach przy ul. Wójtowskiej 7 i 9 w Krakowie; Wysokość wadium: 18,0 tys. zł
 3. Remont pokrycia dachowego (część niższa) budynku przy Mazowieckiej 117 w Krakowie; Wysokość wadium: 12,0 tys. zł
 4. Remont pokrycia dachowego (część niższa) budynku przy ul. Wrocławskiej 68 w Krakowie
  Wysokość wadium: 12,0 tys. zł
 5. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek budynków przy ul. Mazowieckiej 39 i 66 Krakowie
  Wysokość wadium: 6,0 tys. zł
 6. Remont balkonów i elewacji w budynkach przy ul. Friedleina 19, Łokietka 23, Lubelskiej 13a, Litewskiej 22 (str. wsch.), Mazowieckiej 49 (str. zach.) w Krakowie
  Wysokość wadium: 15,0 tys. zł

Oferty należy składać do dnia 26.03.2024 r., do godz.: 09:00.
Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 26.03.2024 r., od godz.: 09:30.

Wadium płatne na konto Spółdzielni, rachunek nr 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001, najpóźniej do dnia składania ofert. SIWZ dostępna od dn. 12.03.2024 r. na adres email (po dokonaniu wpłaty na rachunek SM; płatna 40,00 zł brutto / przetarg; faktura na email) lub do pobrania w Spółdzielni. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje: tel. 12 632 10 14, poczta@smlobzow.pl.