Informacja w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Informacja w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących od dnia 1 lipca 2024 r.

Szanowni Członkowie Spółdzielni i Właściciele lokali

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że w dniu 18.03.2024 r. do skrzynek pocztowych dostarczone zostaną zawiadomienia w sprawie zmiany stawki eksploatacji od lipca 2024 r. W przypadku adresów korespondencyjnych zawiadomienia zostały przesłane listami zwykłymi, a użytkownicy MOL otrzymali zawiadomienie na email.

Z poważaniem

Zarząd SM „Łobzów”