Pakiet Podstawowy TV (płatny przy „czynszu”) – Ważne zmiany

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” uprzejmie informuje, że w dn. 03.06.2019 r. UPC Polska dokonało zmian w zakresie „Podstawowego pakietu TV UPC” płatnego przy „czynszu”.

Większość programów po zmianie nadawana jest w jakości HD. Ponadto oferta programowa uzupełniona została o nowe programy (Metro HD, NOWA TV HD, Zoom TV HD).

W przypadku braku odbioru dotychczas dostępnych programów należy dokonać automatycznego strojenia kanałów cyfrowych kablowych lub „ręcznego” dostrajania kanałów cyfrowych z dodaniem nowej częstotliwości.

Parametry automatycznego strojenia kanałów cyfrowych:
Kod aktywacji: 012
Kod regionu: 6
Id. sieci: 43157
Częstotliwość: 554000
Symbol rate: 6900
Modulacja QAM: 256

Parametry „ręcznego” strojenia kanałów cyfrowych:
Częstotliwość (KHz) / Modulacja (QAM) / Przepływność (KS/s):
1. 120 000 / 256 / 6900;
2. 138 000 / 256 / 6900;
3. 146 000 / 256 / 6900;
4. 210 000 / 256 / 6900;
5. 314 000 / 256 / 6900 (nowa częstotliwość).
Dostrajanie analogicznie jak w instrukcji (str. 2).

W przypadku trudności z dostrojeniem odbiornika telewizyjnego do nowych parametrów i programów telewizji cyfrowej należy zwracać się bezpośrednio do UPC Polska pod nr tel.: 813 813 813 z podaniem numeru identyfikacyjnego 4066756 dla usługi podstawowego pakietu TV w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” (usługa ustawienia odbiornika telewizyjnego w mieszkaniu klienta odpłatna wg. cennika UPC).

SM „Łobzów”